Hľadaný výraz: Z 7,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.

1

mail   print   facebook   twitter