Hľadaný výraz: Z 65,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.

1

mail   print   facebook   twitter