Hľadaný výraz: Z 59,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela, precitni a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

1

mail   print   facebook   twitter