Hľadaný výraz: Z 56,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“. Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

1

mail   print   facebook   twitter