Hľadaný výraz: Z 42,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov; všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.

1

mail   print   facebook   twitter