Hľadaný výraz: Z 42,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Moja duša je skormútená; preto si spomínam na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.

1

mail   print   facebook   twitter