Hľadaný výraz: Z 41,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

1

mail   print   facebook   twitter