Hľadaný výraz: Z 41,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

1

mail   print   facebook   twitter