Hľadaný výraz: Z 37,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

1

mail   print   facebook   twitter