Hľadaný výraz: Z 29,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.

1

mail   print   facebook   twitter