Hľadaný výraz: Z 19,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

1

mail   print   facebook   twitter