Hľadaný výraz: Z 16,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

1

mail   print   facebook   twitter