Hľadaný výraz: Z 136,23-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 24 A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 25 On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 26 Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

1

mail   print   facebook   twitter