Hľadaný výraz: Z 133,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

1

mail   print   facebook   twitter