Hľadaný výraz: Z 133,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

1

mail   print   facebook   twitter