Hľadaný výraz: Z 133, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidova pútnická pieseň. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. 2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. 3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

1

mail   print   facebook   twitter