Hľadaný výraz: Z 122,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok.

1

mail   print   facebook   twitter