Hľadaný výraz: Z 119,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

1

mail   print   facebook   twitter