Hľadaný výraz: Z 118,2-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky. 3 Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky. 4 Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky.

1

mail   print   facebook   twitter