Hľadaný výraz: Z 117, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; 2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

1

mail   print   facebook   twitter