Hľadaný výraz: Z 115,17-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. 18 Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA.

1

mail   print   facebook   twitter