Hľadaný výraz: Z 107,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku.

1

mail   print   facebook   twitter