Hľadaný výraz: Z 107,33-41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Potoky na púšť premenil a na súš vodné pramene, 34 úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene. 36 Hladujúcich tam usadil i založili si trvalé bydlisko. 37 Obsiali polia a vysadili vinice a získali bohatú úrodu. 38 I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi a nezmenšil im ani počet dobytka. 39 A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy pod ťarchou nešťastia a bolesti. 40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej. 41 Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil.

1

mail   print   facebook   twitter