Hľadaný výraz: Z 106,26-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Vtedy zdvihol ruku proti nim, že ich zničí na púšti. 27 A že ich potomstvo roztrúsi medzi pohanmi a že ich rozoženie do cudzích krajín.

1

mail   print   facebook   twitter