Hľadaný výraz: Z 106,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Pohrdli krajinou, po ktorej hodno túžiť, neverili jeho slovám.

1

mail   print   facebook   twitter