Hľadaný výraz: Z 5,4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Hospodin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám.

1

mail   print   facebook   twitter