Hľadaný výraz: Z 27,7, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
7 Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!

1

mail   print   facebook   twitter