Hľadaný výraz: Z 27,7, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
7 Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě.

1

mail   print   facebook   twitter