Hľadaný výraz: Z 137,7, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
7 Pamätaj, Hospodine, synom Edoma na deň Jeruzalema, ktorí hovorili: Rozborte, rozborte v ňom všetko až do základu!

1

mail   print   facebook   twitter