Hľadaný výraz: Z 137,7, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
7 Hospodine, pripomeň synom edómskym deň Jeruzalema, keď hovorili: Zbúrajte, zbúrajte ho do základu!

1

mail   print   facebook   twitter