Hľadaný výraz: Z 118,19-20, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 Otevřetež mi brány spravedlnosti,a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina. 20 Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.

1

mail   print   facebook   twitter