Hľadaný výraz: Z 115,17-18, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
17 Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania; 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky. Hallelujah!

1

mail   print   facebook   twitter