Hľadaný výraz: Z 115,17-18, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha, 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

1

mail   print   facebook   twitter