Hľadaný výraz: Z 115,17-18, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18 ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

1

mail   print   facebook   twitter