Hľadaný výraz: Z 115,17-18, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
17 Ne mrtví chváliti budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteříž sstupují do místa mlčení, 18 Ale my dobrořečiti budeme Hospodinu od tohoto času až na věky. Halelujah.

1

mail   print   facebook   twitter