Hľadaný výraz: Tob 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Preto, syn môj, miluj svojich bratov a nevyvyšuj sa v srdci nad bratmi, synmi a dcérami svojho ľudu, a z nich si vezmi ženu. Pýcha je prameňom skazy a veľkého nepokoja. V záhaľčivosti je zas veľká chudoba a bieda, lebo záhaľka je matka hladu.

1

mail   print   facebook   twitter