Hľadaný výraz: Tob 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Pri ňom som si spomenul na slová proroka Amosa, ktoré vyslovil nad Betelom: „Všetky vaše sviatky sa zmenia na smútok a všetky vaše piesne na nárek.“

1

mail   print   facebook   twitter