Hľadaný výraz: Tob 2,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Keď sa vrátila domov, kozľa začalo bľačať. Zavolal som si ju a spýtal som sa jej: „Odkiaľ je to kozľa?! Aby nebolo ukradnuté! Vráť ho jeho majiteľom; veď my nesmieme jesť nič ukradnuté!“

1

mail   print   facebook   twitter