Hľadaný výraz: Tob 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Za čias panovania asýrskeho kráľa Salmanasara bol odvlečený do zajatia z Tisbe, ktoré je južne od Neftaliho Kádeša v Hornej Galilei, nad Asorom smerom na západ, na sever od Fogoru.

1

mail   print   facebook   twitter