Hľadaný výraz: Tob 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Takisto som tajne pochoval jedného, čo kráľ Sennacherib zabil, keď zutekal z Judey v dňoch súdu, ktorý nad ním vykonal Kráľ neba pre jeho rúhania. Lebo vo svojom hneve dal zabiť mnohých z Izraela. Ja som ich telá skrýval a pochovával. Sennacherib ich hľadal, a nenašiel ich.

1

mail   print   facebook   twitter