Hľadaný výraz: Tit 2,5-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. 6 Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi; 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť,

1

mail   print   facebook   twitter