Hľadaný výraz: Tit 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

1

mail   print   facebook   twitter