Hľadaný výraz: Tit 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Veď ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: „Kréťania sú veční luhári, zlá zver, bruchá lenivé.“

1

mail   print   facebook   twitter