Hľadaný výraz: Sof 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Preto čakajte na mňa - hovorí Pán -, na deň, keď povstanem ako svedok. Lebo je mojím právom zhromaždiť národy, pozbierať kráľovstvá, aby som na ne vylial svoju prchkosť, celý svoj blčiaci hnev, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem.

1

mail   print   facebook   twitter