Hľadaný výraz: Sof 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 „V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov.

1

mail   print   facebook   twitter