Hľadaný výraz: Sof 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ticho pred tvárou Pána, Jahveho! Veď blízko je Pánov deň; áno, Pán usporiadal obetu, zasvätil svojich povolaných.

1

mail   print   facebook   twitter