Hľadaný výraz: Sof 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Deň pozauny a lomozu proti opevneným mestám a proti vysokým baštám.

1

mail   print   facebook   twitter