Hľadaný výraz: Sof 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch júdskeho kráľa, Amonovho syna Joziáša.

1

mail   print   facebook   twitter