Hľadaný výraz: Sof 3,10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Ti, kdo mě uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou mé oběti.

1

mail   print   facebook   twitter