Hľadaný výraz: Sof 1,8, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 V deň Hospodinovej obety potrestám kniežatá a kráľovských synov a všetkých, čo si obliekajú cudzokrajné rúcho.

1

mail   print   facebook   twitter